Kadra

Nauczyciele i pracownicy szkoły.

Kadra nauczycielska:

Beata Biernat – nauczyciel dyplomowany, Dyrektor Zespołu
Waldemar Prokopczuk – nauczyciel dyplomowany,wicedyrektor
Wanda Buzuk – nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Dąbrowiecka – nauczyciel dyplomowany
Grażyna Jarosz – nauczyciel dyplomowany
Jolanta Jówko – nauczyciel dyplomowany
Marta Kosieradzka – nauczyciel dyplomowany
Renata Krasowska – nauczyciel dyplomowany
Renata Skwierczyńska – nauczyciel mianowany
Marta Łach-Woźniak – nauczyciel dyplomowany
Grzegorz Nowotniak – nauczyciel dyplomowany
Aneta Nowotniak – nauczyciel dyplomowany
Grażyna Mirkiewicz – nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Piekut – nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Pietrzykowska – nauczyciel dyplomowany
Anna Pietrzykowska – nauczyciel dyplomowany
Sylwia Podniesińska – nauczyciel dyplomowany
Beata Postaek – nauczyciel mianowany
Dorota Prokopczuk – nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Protasiewicz – nauczyciel dyplomowany
Ignacy Ratyński – nauczyciel mianowany
Barbara Rozbicka – nauczyciel mianowany
Anita Rurarz-Olędzka – nauczyciel kontraktowy
Ewa Rzodkiewicz -nauczyciel dyplomowany
Urszula Sarnecka – nauczyciel dyplomowany
Joanna Sawicka – nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Sobiczewska – nauczyciel dyplomowany
Anna Sikorska – nauczyciel dyplomowany
Izabela Szymańska – nauczyciel dyplomowany
Janina Tokarska – nauczyciel dyplomowany
Barbara Tokarska -nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Turos – nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Zalewska -nauczyciel dyplomowany, pedagog
Tomasz Zalewski – nauczyciel dyplomowany
Beata Stankiewicz – nauczyciel kontraktowy
Magdalena Sawicka – nauczyciel mianowany
Dariusz Cybul – nauczyciel dyplomowany
Olga Bielarska – nauczyciel dyplomowany, psycholog
Marzena Nowak – nauczyciel mianowany
Agnieszka Raszuk – nauczyciel dyplomowany
Przemysław Mroczkowski – nauczyciel mianowany
Maria Miłkowska – nauczyciel mianowany
Paulina Kiczko-Kamut – nauczyciel stażysta
Edyta Wojewódzka- nauczyciel kontraktowy
Mariola Stolarczuk – nauczyciel kontraktowy
Magdalena Wyczółkowska-nauczyciel dyplomowany
Strzała Mirosława – nauczyciel dyplomowany
Monika Jagiełło – nauczyciel dyplomowany
Mieczysław Bogaj – nauczyciel dyplomowany
Jolanta Cudziło-Abramczuk-nauczyciel dyplomowany