Wycieczka do teatru.

Kolejna grupa uczniów wyruszyła na trasę wycieczki do Warszawy. Zwiedzaliśmy stolicę. Spektakl teatralny „Kot w butach”, KFC oraz Warszawski Ogród Zoologiczny to największe atrakcje dla naszych uczniów. Wszyscy wróciliśmy cali i zdrowi, zadowoleni i pełni wrażeń.

I Spartakiada w Siemiatyczach

 

W dniu 19 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w I Podlaskiej Spartakiadzie w Siemiatyczach. Dryżyna spisała się na medal, zostaliśmy nagrodzeni dyplomami i otrzymaliśmy puchar. Najważniejsze, że wszyscy wróciliśmy bardzo zadowoleni. „Sport to zdrowie” !

18 maja – Dzień Patrona Szkoły

W dniu dzisiejszym –18 maja obchodzimliśmy uroczyście „Dzień Patrona”. W szkole odbył się apel  poświęcony Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Po apelu udaliśmy się na Mszę Św., podczas której uczciliśmy pamięć Wielkiego Polaka. Po mszy złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz pod pomnikiem Jana Pawła II.

Przegląd Małych Form Artystycznych 2011

W dniu 12 maja 2011 roku odbył się kolejny Przegląd Małych Form Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Przegląd organizowany jest przez naszą szkołę co roku i obejmuje zasięgiem teren byłego województwa siedleckiego. W przeglądzie biorą udział zaprzyjaźnione placówki oświatowe oraz ośrodki szkolno-wychowawcze. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wszystkie występy uczniów, wychowanków. Dyplomy i nagrody dla uczestników wręczali zaproszeni goście. Sponsorami przeglądu byli nasi przyjaciele z firm i instytucji takich jak: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach, Acze Centrum Szkoleniowe w Sokołowie Podlaskim, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim, Sieć Sklepów Topaz w Sokołowie Podlaskim. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

„KATYŃ…ocalić od zapomnienia”

 

 

Uroczystość Sadzenia Dębów Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej z terenu powiatu Sokołowskiego. O godzinie 16.00 została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Bpa Antoniego Pacyfika Dydycza a o godz. 17.00 odbyło się Uroczyste Sadzenie Dębów Pamięci w alei przy Ołtarzu Papieskim. W uroczystości wzięła udział delegacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II na czele z Panią Dyrektor Beatą Biernat.

Wycieczka do Warszawy

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły zwiedzali ciekawe miejsca w stolicy. Między innymi uczestnicy wycieczki spędzili miło czas w ZOO. Zwierzęta z całego świata ogląda się chętnie i jest to wspaniała lekcja ekologii i przyrody. W Warszawie można mile spędzić czas i odpocząć od zajęć lekcyjnych.  Wspaniałe chwile z wycieczki pamięta się przez długie lata. Więcej zdjęć z wycieczki można obejrzeć klikając na link – galeria „Picasa zespec Web Album”. Link: „Nasze Galerie” znajduje się po prawej stronie.

Apel z okazji 220 lecia Konstytucji 3 Maja.

W szkole, w dniu 10 maja, odbył się uroczysty apel z okazji 220 lecia Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie naszej szkoły przedstawili krótką inscenizację na ten temat. Świąteczny charakter obchodów tego wielkiego święta narodowego wszystkich Polaków podkreślił występ aktorów z grupy teatralnej– uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało.  

Apel z okazji obchodów „Światowego Dnia Ziemi”

Segregacja odpadów.

W czwartek 5 maja 2011 r. w szkole odbył się apel związany z  obchodami „Światowego Dnia Ziemi„. Podczas apelu uczniowie naszej szkoły przedstawili krótkie scenki związane z segregacją odpadów i ochroną środowiska naturalnego. Omówiono najważniejsze sprawy związane z szanowaniem przyrody i własnego środowiska. Prezentacja multimedialna pomogła w zrozumieniu problemów związanych z ekologią.

220 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja, z 1791 roku
jest ustawą uchwaloną w Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Kompromis ten dążył do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze Polski, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Wśród największych dzieł prawno-politycznych dawnej Rzeczypospolitej Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. zajmuje bardzo ważne miejsce. Była pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej, ustawą zasadniczą, regulującą podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych, wreszcie zagadnienia związane z obroną całości terytorium Rzeczypospolitej. Stanowiła, zgodnie z duchem epoki, wybitny dokument polskiego oświecenia.

Udział Pocztu Sztandarowego Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w uroczystościach z okazji Święta 3 Maja

POLSKA-barwy narodowe, flaga i godło.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, są kolory biały i czerwony.

Flaga RP
Godło RP

Nasza  polska flaga oraz polskie godło.

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn uważany za najszlachetniejszy z kolorów. Wykorzystywany był on jako symbol dostojeństwa i bogactwa. Z uwagi na cenę barwnika potrzebnego do uzyskania tego koloru mało kto mógł sobie na niego pozwolić, dlatego też był on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych.

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 r. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej.

Po raz pierwszy polskie barwy zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831:

Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:
Artykuł 1.
Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Artykuł 2.
Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.
Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku.
(źródło: Wikipedia)